Επισκευάζουμε όλες τις βλάβες για τα κινητά Galaxy S3 . Δείτε τις τιμές μας

 rs RkUGgDkxnnrkSw5  rs kXtEnjWNsoVi9a2  rs eUeMz6B0MBATrXW  rs Mm9EZnZ5F1RlF1O
Aντικατάσταση οθόνης  Επισκευή βρεγμένης συσκευής  Επισκευή σήματος wi-fi  Επισκευή βύσματος φόρτισης
 120 ε
40 ε   Επικοινωνήστε μαζί μας  27 ε
 rs lXUld5vdIvho7bs rs oTDhV3MmgtNkrrG  rs pOae14UD62XUmaX  rs UOVEmbH3PR1AGMA
Επισκευή κεραίας δικτύου  Επισκευή Home Button Επισκευή υποδοχής sim   Eπισκευή κάμερας εμπρός/πίσω
37 ε  36 ε  38 ε  35 ε
rs xwTQKu28lDit7HS rs HoToCASM9fkSlLR rs zvLOI0DdCht3AaE rs QpeaoRT40VO2HJr
Επισκευή μικροφώνου/ακουστικού Αντικατάσταση μπαταριάς Aναβάθμιση λογισμικού Λοιπές βλάβες
 36 ε  22 ε  20 ε  Επικοινωνήστε μαζί μας
rs xwTQKu28lDit7HS onoff batterycover  
Επισκευή μεγαφώνου Πλήκτρο On - Off Καπάκι μπαταρίας  
 36 ε  35 ε  15 ε  

 

 

Υπηρεσίες για επισκευή Galaxy S3 θεσσαλονίκη