Επισκευάζουμε όλες τις βλάβες για τα κινητά Galaxy S4 mini . Δείτε τις τιμές μας

 rs RkUGgDkxnnrkSw5  rs kXtEnjWNsoVi9a2  rs eUeMz6B0MBATrXW  rs Mm9EZnZ5F1RlF1O
Aντικατάσταση οθόνης  Επισκευή βρεγμένης συσκευής  Επισκευή σήματος wi-fi  Επισκευή βύσματος φόρτισης
135 ε  40 ε  Επικοινωνήστε μαζί μας  37 ε
 rs lXUld5vdIvho7bs rs oTDhV3MmgtNkrrG  rs pOae14UD62XUmaX  rs UOVEmbH3PR1AGMA
Επισκευή κεραίας δικτύου Επισκευή Home Button Επισκευή υποδοχής sim   Eπισκευή κάμερας εμπρός/πίσω
36 ε  Επικοινωνήστε μαζί μας  37 ε  36 ε
rs xwTQKu28lDit7HS rs HoToCASM9fkSlLR rs zvLOI0DdCht3AaE rs QpeaoRT40VO2HJr
Επισκευή μικροφώνου/ακουστικού Αντικατάσταση μπαταρίας Aναβάθμιση λογισμικού Λοιπές βλάβες
 39 ε  34 ε  20 ε  
rs xwTQKu28lDit7HS onoff batterycover  
Επισκευή μεγαφώνου Πλήκτρο On - Off Καπάκι μπαταρίας  
 36 ε  39 ε  20 ε  

 

 

Υπηρεσίες για επισκευή Galaxy S4 mini θεσσαλονίκη