Επισκευή Xiaomi Mi Max 2

Υπηρεσίες για Επισκευή Xiaomi Mi Max 2

????

Αλλαγή οθόνης γνήσιας

????€
70+ΦΠΑ (86)

Αλλαγή οθόνης ΟΕΜ

70+ΦΠΑ (86)€
95

Αλλαγή οθόνης αφής Grade A

95€
29

Επισκευή ακουστικού

29€
????

Επισκευή εμπρός κάμερα

????€
????

Επισκευή πίσω κάμερα

????€
30

Επισκευή γυαλί κάμερα

30€
30

Επισκευή on/off button

30€
30

Επισκευή πλήκτρα έντασης

30€
30

Επισκευή κεραίας WiFi

30€
 30

Αλλαγή πίσω κάλυμμα

30€
30

Βλάβη από νερό

30€
30

Επισκευή πλακέτας

30€
30

Επισκευή δόνησης

30€
35

Αλλαγή μπαταρίας

35€
35

Επισκευή μεγάφωνο

35€
35

Επισκευή μικρόφωνο

35€
 35

Eπισκευή αναγνώστη sim

35€